Majstrovstvo vlastnej mysle

4 – dňový tréning NLP pre osobnú transformáciu, výkon a rast

„Človek nie je ničím iným,
než tým, čo zo seba urobí."

— Jean Paul Sartre

Úvod do tajomstva mysle

„Najdôležitejšia otázka, ktorú si môžete položiť, znie:  Žijem v priateľskom vesmíre?“

— Albert Einstein

Možno ste už počuli o tom, že svet, v ktorom žijete, je odrazom vášho vnútra.

A možno ste už niekde čítali, že ak chcete zmeniť svet tam vonku, musíte začať u seba.

Ale čo to znamená?

V akom vesmíre žijete vy?

 • Hrnú sa k vám peniaze, ľudia a príležitosti?
 • Dosahujete svoje ciele rýchlo a s istotou?
 • Ste plní energie, zdraví a bohatí?
 • Komunikujete s ľahkosťou?
 • Milujete naplno?
 • Veríte si?

Nie tak celkom?

Všetko je v hlave

Všetko je v hlave.

Náš život má presne takú podobu, akú mu dávajú naše podvedomé programy – vnútorné presvedčenia, názory a hodnoty získané výchovou, prostredím, kultúrou a minulou skúsenosťou.

 • Prejavujú sa v kvalite vašich vzťahov a komunikácie
 • Odzrkadlia sa v úrovni vášho sebavedomia
 • Určujú, či dosiahnete svoje ciele
 • Ovplyvňujú, aký podáte výkon a ako sa budete cítiť
 • Dokonca aj to, koľko peňazí zarobíte

Mnohí ľudia chcú, aby sa niečo v ich živote zmenilo k lepšiemu. A pritom všetko je v hlave.

Potrebujeme sa stať MAJSTRAMI VLASTNEJ MYSLE.

Skutočné majstrovstvo mysle znamená, že:

 • ste schopní identifikovať svoje podvedomé programy a ich dôsledky
 • dokážete aktívne meniť svoje programy tak, aby vám slúžili.

Čo je NLP?

Predstavte si, že...
...vlastníte zázračný stroj, ktorý dokáže absolútne čokoľvek. Je dokonalý a úžasne výkonný. Jediné, čo potrebujete, je nájsť k nemu manuál. Bez návodu na správne používanie je vám totiž zbytočný a niekedy aj škodlivý.

Vaša myseľ je zázračný stroj. NLP je návod na používanie.

NLP je skratka pre Neuro Lingvistické Programovanie. Je to súbor účinných techník a cenných poznatkov o: ľudskej mysli, správaní a komunikácii.

Neuro Lingvistické Programovanie
S pomocou NLP:
 • Budete lepšie rozumieť sebe i ľuďom okolo vás
 • Zbavíte sa obmedzujúcich presvedčení na podvedomej úrovni
 • Budete komunikovať efektívne, sebavedomo a s ľahkosťou
 • Pozdvihnete kvalitu vašich vzťahov o niekoľko úrovní
 • Nadobudnete pravé sebavedomie
 • Vymeníte nefunkčné návyky a škodlivé automatické reakcie za nové a žiaduce
 • Spoznáte svoj potenciál a budete ho chcieť naplno využiť
 • Budete výkonnejší, motivovanejší a sústredenejší

Time Line TherapyTM: Majstrovstvo emócií

Na tréningu sa naučíte používať aj techniky TLT – Time Line Therapy™.

Time Line Therapy™ – voľne preložené ako Terapia po časovej priamke, je až neuveriteľne silná metóda celosvetovo používaná profesionálmi, koučmi a terapeutmi.

S pomocou TLT:
 • Budete môcť spracovať minulosť a vytvoriť si budúcnosť
 • Uvoľníte nahromadené negatívne emócie: hnev, smútok, ublíženie, vina a strach
 • Vrátite sa po časovej priamke až k prvotnej príčine – často uviaznutej v detstve, prenatálnom období alebo zdedenej generačne
 • Zbavíte sa silných negatívnych emocionálnych stavov ako úzkosť, fóbie, depresie, výbušnosť, a pod.
 • Ošetríte a spracujete negatívne emocionálne a traumatické zážitky z minulosti
 • Odhalíte vlastnú časovú priamku – spôsob, akým vaše podvedomie kóduje čas. Budete prekvapení, aký silný vplyv to má na vašu osobnosť! :)
 • Zasadíte svoj cieľ do konkrétneho času na priamke – niekoľkonásobne zvýšite ľahkosť a istotu, s akými ho dosiahnete

Čím je tento kurz iný?

Tento tréning nie je jediný spôsob, akým sa môžete naučiť ovládať NLP techniky.

Existujú tréningy NLP Practitioner – základná úroveň a NLP Master Practitioner – pokročilá úroveň. Sú to skvelé vzdelávacie programy. Každá úroveň trvá 10-14 dní a stojí viac ako 2000 eur. Dozaista sú to výborne vynaložené prostriedky.

Mnohí ľudia sa chcú naučiť používať NLP techniky, aby pomohli sebe, svojim blízkym a biznisu. Odrádza ich však časová a finančná náročnosť bežných školení.

Tento tréning nie je jediný. Je jedinečný!

jedinečný tréning

Prinášame unikátne riešenie pre vás, keď si nemôžete dovoliť zaplatiť 2000 eur a obetovať dva týždne zo svojho času.

Tréning Majstrovstvo vlastnej mysle je jedinečným riešením, ktoré prináša:
 • Tie najmocnejšie a najužitočnejšie techniky z NLP
 • Nástroje aj z pokročilého Master Practitioner levelu!
 • TLT – Time Line Therapy™ pre hlboké a trvajúce zmeny
 • Intenzívny tréning – aktívna práca na sebe po celý deň
 • Obohacujúcu skúsenosť – štyri dni a noci v spoločnosti ľudí, ktorých spája túžba rásť

Na tréningu Majstrovstvo vlastnej mysle:

 • Použijete uvedené techniky pre osobnú transformáciu priamo na kurze
 • Naučíte sa ovládať tieto nástroje tak, aby ste ich vedeli aj po návrate domov používať sami pre seba, svoju rodinu a biznis
 • A to všetko pod vedením skúsených a profesionálnych tréneriek

Pre koho je tento tréning určený?

tréning pre manažérov, lídrov, športovcov

Nie pre každého!

Náš tréning bude pre vás obzvlášť užitočný, ak:
 • Často prichádzate do kontaktu s ľuďmi – klientmi, pacientmi, študentmi
 • Máte deti
 • Ste manažér a vediete skupinu ľudí
 • Zažívate stres a napätie v práci alebo vo vzťahoch
 • Chcete sa posunúť ďalej kariérne
 • Ste na životnej križovatke
 • Ste športovec/ umelec / študent a chcete sa rozvíjať
 • Máte svoj vlastný biznis alebo chcete začať podnikať
 • Hľadáte nové cesty pre svoj rozvoj
Majstrovstvo vlastnej mysle je tiež pre vás, keď:
 • Chcete pracovať na sebe na pokročilej úrovni
 • Túžite hlbšie spoznať seba a lepšie rozumieť iným ľuďom
 • Chcete byť schopní kvalitne komunikovať v akejkoľvek situácii
 • Túžite identifikovať a zmeniť nevedomé dysfunkčné programy v mysli
 • Chcete podávať podstatne vyššie výkony
 • Potrebujete dosahovať ciele rýchlejšie a s istotou
 • Potrebujete byť sústredenejší a motivovanejší
 • Láka vás zažiť štyri dni v príjemnom prostredí a v skvelej spoločnosti
 • Máte záujem využívať techniky NLP pre seba, svoju prácu a blízkych

Akých oblastí sa tréning dotýka?

Tréning Majstrovstvo vlastnej mysle vám prinesie skutočné výsledky v každej oblasti, v ktorej používate svoju myseľ. :)

Zažite citeľné a merateľné zlepšenie, ktoré sa prejaví (nielen) v týchto oblastiach:
zlepšenie výsledkov práce, zlepšenie zdravia a vzťahov
 • Kariéra, práca, biznis
 • Sebavedomie
 • Dosahovanie cieľov
 • Zdravie
 • Vzťahy – partnerské aj medziľudské
 • Komunikácia – so sebou i okolím
 • Emocionálne prežívanie
 • Návyky a efektivita
 • Financie, peniaze

Čo môžem očakávať?

Intenzívny vzdelávací program
Môžete sa tešiť na:
 • Intenzívny vzdelávací program - aktívna práca na sebe plus večerný program
 • Osobnú pozornosť a starostlivosť
 • Príjemné, bezpečné a priateľské prostredie
 • Vzdelávanie takým spôsobom, že ani nepostrehnete, ako veľa sa učíte
 • Množstvo aktívnych cvičení pre trénovanie nových zručností
 • Sebareflexiu, sebapoznávanie a seba-transformáciu
 • Zábavný a podnetný večerný po-tréningový program

A hlavne! Odídete s tým, že budete vedieť prakticky pomôcť technikami pre majstrovstvo mysle nielen sebe, ale aj svojim blízkym a spolupracovníkom v biznise.

Toto vzdelávacie štvordnie prekročí vaše očakávania.
Sme si tým tak istí, že garantujeme návrat peňazí v prípade nespokojnosti.

Referencie:

„Jedinečná skúsenosť, ktorá mi pomohla pokračovať v zmene môjho myslenia a postoja k životu a okoliu. Odporúčam tento tréning každému, kto chce zmeniť svoj život a chce prijímať a vnímať pozitíva. Benefity – kľud, pokora, rozhodnosť, sebavedomie, pochopenie, láska.“

— Martin Kurek (35)
spoločník vo firme

„Tento kurz bol úplne výnimočný zážitok, pri ktorom som spoznala extrémne hlboké zákutia svojej podvedomej mysle. Vďaka kombinácii teoretických poznatkov, často prekvapujúcich praktických cvičení a fantastickým lektorkám sa cítim úplne naplnená. Veľmi sa teším na ďalšie využívanie novučičkých techník. Vďaka týmto jednoduchým technikám som dokázala prekonať vnútorné obmedzenia, ktoré ma ťažili mnoho rokov. Zistila som, prečo ja aj ľudia v mojom okolí komunikujú a konajú určitým spôsobom a ako to rozoznať.
Naučila som sa, ako účinne sa dá zmeniť pocit úzkosti na radosť a tiež, ako používať jazyk tak, aby mi slúžil. Skrátka množstvo techník na to, aby som sa stala tým človekom, ktorým skutočne chcem. Veľká vďaka za to!“

— Petra Pálfyová
obchodníčka

„Dozvedel som sa, čo vplýva na moje podvedomie, ako sa tomu môžem brániť a ako to využívať pre pomoc sebe aj druhým. Tiež som sa dozvedel veľa o sebe, o svojich hodnotách a vnútorných presvedčeniach a naučil som sa, ako môžem zo svojho života odstrániť vnútorne presvedčenia, ktoré mi neslúžia.
Odporúčam tento tréning každému, kto má pocit, akoby mu niečo bránilo v úspechu – v akejkoľvek oblasti. Na tréningu zistí, čo to je, a zároveň, ako tú zábranu zrúcať a nahradiť ju pevným mostom vedúcim priamo k úspechu.“

— Peter Šupina (29)
programátor

„Veľmi silný, transformačný zážitok. Dokázal som vidieť seba v novom vnímaní, novým pohľadom. Je to jeden z dvoch najsilnejších zážitkov, s najväčším dopadom v mojom živote. To všetko v uvedomelom stave, skoro až v technickej logike.
Vďaka naučeným a vyskúšaným technikám som počas 4 dní spoznal, na čom staviam, vnímanie, komunikáciu a pocity. Aké pravidlá som si v živote v sebe vytvoril. Po spoznaní, že mnohé z nich ma v živote nepodporujú, sa dali ľahko odstrániť.“

— Ing. Andrej Mažáry (30)
podnikateľ

„Výborná, užitočná skúsenosť, cítila som sa skvele. Tréning by som odporučila ľuďom, ktorí chcú robiť na sebe, ktorí sa cítia vláčení životom, ktorí niečo hľadajú, cítia sa nenaplnene, že im niečo chýba.
Verím, že som odstránila zo svojho batohu hnev, smútok, bolesť, pocit viny, strach. Posilnila som svoje sebavedomie, odstránila chrobáka a programy, ktorá ma brzdili. Zistila som, prečo sa cítim nenaplnená, a ktorú oblasť musím posilniť. Zistila som, že viem, čo chcem, len mám obavy sa do toho pustiť – lebo som príliš riešila - ako, za čo, odkiaľ. Páčilo sa mi vloženie cieľa do mojej budúcnosti.“

— Jana Hrehušová (48)
podnikateľka

„Kurz mi dal nový pohľad na veci, na seba. Posilnenie vlastného JA. Tréning by som odporučil každému, kto robí na osobnostnom raste a chce sa naozaj posunúť míľovými krokmi.
Je o búraní a transformovaní vlastného JA, na novú dimenziu. Urobiť tak so všetkými, ktorí to potrebujú v blízkom okolí.“

— Ľubo Olach (34)
manažér

„Tréning by som odporučila ľuďom, ktorí chcú zažiť, vyskúšať a otestovať praktiky NLP, ktorí sa chcú dozvedieť a rozšíriť si poznatky z oblasti NLP.
Tréning je určený pre ľudí, ktorí majú radi osobný rozvoj a prácu na sebe.“

Marcela Špalková (25)
osobná asistentka

„Kurz NLP bol po Power Traning-u mojou druhou skúsenosťou na základe, ktorej som zmenila svoj pohľad a postoj k životu a mojim životným rozhodnutiam. Chcem sa z toto rozhodnutie poďakovať nielen Katke a Lenke, ale aj SEBE. Ďakujem.“

— Mgr. Ivana Poláková (24)
majiteľka hostesingovej agentúry

„Tento tréning bol pre mňa transformačný a som vďačná, že som ho mohla zažiť pod vedením Lenky a Katky.
Trénerky boli profesionálne, všetko čo sme prebrali, bolo podporené príkladmi a praktickou aplikáciou. Tento tréning by som odporučila každému, kto sa chce zlepšiť vo veciach, ktoré robí, kto hľadá zmenu, prípadne cíti, že by rád robil niečo iné a najmä každému, kto pracuje s ľuďmi a záleží mu na tom, aby táto spolupráca bola čo najefektívnejšia. No najmä všetkým, ktorí chcú pochopiť, ako naša myseľ pracuje a ako si ju môžeme skamarátiť. Benefity tréningu – možnosť pracovať na sebe počas 4 dní, zamyslieť sa nad vecami, ktoré si často ani neuvedomujeme, zvýšenie motivácie, energie a pozitívnych emócii.“

— Michaela Tomčíková
HR konzultant

„Obohacujúca, rozširujúca obzor a poskytujúca veľa praktických možností, ako sa rozpohybovať, využiť naplno vnútorné zdroje a aktívne zapájať potenciál v každodennom žití. Tiež vieru v to, že keď sa rozhodnem ísť za tým, čo mi dáva zmysel, nie je prekážka, ktorá by mi stála v ceste – viem ju zdolať.
Vďaka za dodanie sily a inšpirácie.“

— Janette Šimková (38)
life kouč

„Štyri dni plné energie, lásky, šťastia a pozitívnej motivácie. Ani neviem, komu ho neodporúčať! Zlepšenie po psychickej aj fyzickej stránke života. Všetky pozitívne dôsledky si ešte neviem predstaviť, ale je toho veľa. Ďakujem.“

— Bohuš Mišovič (35)
programátor – analytik

„Absolvoval som už veľa seminárov. Toto bol druhý, z ktorého sa mi nechcelo odísť. Ten prvý bol Power Training.“

— Jaroslav Ragas
podnikateľ – stavebná firma

„Skúsenosť to bola výnimočná. Konečné chápem podstatu mojich rozhodnutí a konania. NLP je vhodné pre každého. Bol to proces, kde som zistil, že ja som nebol ja, aj keď som bol a teraz už ja som ja. Pochopenie podstaty významu oslobodzuje a následné rozhodnutie upokojuje.“

— Eduard Jenčo (33)
kapitalista telom aj dušou

„Tento tréning určite jasne odporúčam ľuďom, ktorí chcú zapracovať na svojej emočnej stránke, chcú odblokovať emočné bloky, uvoľniť sa, alebo získať kontrolu nad svojou mysľou.
Vyriešil som si tu veľký emočný blok z detstva, ktorý vplýva na takmer každú oblasť môjho života. Zbavil som sa veľmi deštruktívneho presvedčenia, čím sa zrušilo množstvo ďalších negatívnych presvedčení vo viacerých oblastiach života.“

— Michal Hrehuš (26)
zakladateľ Veselé-veci.sk, I can Academy

„Veľmi pozitívna a prekvapujúca skúsenosť s rôznymi technikami, od komunikácie po ciele. Vrelo odporúčam všetkým, či obchodníkom, manažérom, učiteľkám, rodičom. Pre vstúpenie si do seba, spoznanie sa, uspokojenie, naplnenie.
Počas kurzu prídete na nové myšlienky, budete šťastní a spokojní sami so sebou. Najkrajšie na tom je, že už teraz viete, že vaše sny a ciele na vás čakajú a tešia sa na naplnenie.“

— Petra Kubešová (24)
osobná asistentka

„Bola to pre mňa nová a veľmi zaujímavá skúsenosť. Zistil som, ako pracuje moja podvedomá myseľ a ako ju môžem naprogramovať tak, aby mi slúžila a aby v zhode s tým, čo chcem dosiahnuť.
Ľudská myseľ má ohromnú silu a tento tréning mi pomohol odhaliť, ako túto silu môžem využiť vo svoj prospech.
Odporúčam každému, kto chce pracovať na svojom rozvoji a taktiež ľuďom, ktorí cítia, že potrebujú zmenu vo svojom živote. Pozitívnu zmenu.“

— Martin Onderčin (31)
korporátny zamestnanec

Fotogaléria

Skupinová fotka 20 účastníkov na konci kurzu NLP. Lektorky Lenka s Katkou dôkladne objasňujú NLP techniky a ich používanie Niektorí účastníci si pre vzdelávanie vytvorili pohodlíčko na zemi. Niektorí účastníci si pre vzdelávanie vytvorili pohodlíčko na zemi. NLP sa učíme s radosťou a v pohodovej atmosfére. Niektoré cvičenia vyžadujú tímovú spoluprácu. Byť majstrom svojej mysle znamená šťastne a veľa sa usmievať. Ako Miška. :)

Kto je za tým

Lenka Lutonská

Lenka Lutonská

Autorka a garantka programu

Lenka Lutonská je leadership coach a trénerka NLP. V Londýne má svoju vlastnú tréningovú spoločnosť.

Za posledných 7 rokov vytrénovala vyše 1000 ľudí v NLP, Time Line Therapy™ a hypnóze. Jej klienti sú zo všetkých národností a profesií - manažéri, študenti, športovci, podnikatelia a riaditelia firiem, doktori a psychológovia, kouči, vynálezcovia, predajcovia, speváci, maminy a otcovia v domácnostiach, učitelia a iní.

Ľudia sa od Lenky učia techniky NLP a ako ich využiť pre vlastný osobný rast, efektívnejšiu komunikáciu a lepšie výsledky – v osobnom živote aj kariére.

Lenka je so svojimi klientmi v kontakte i dlho po tréningu. Najviac ju tešia každodenné emaily, v ktorých jej klienti popisujú úžasné zmeny a výsledky, ktoré dosahujú používaním NLP.
Jednou z jej nadšených klientok je aj Katka Kovalčíková. Spolu vytvorili tréning Majstrovstvo vlastnej mysle, v ktorom intenzívnou formou učia tie najúčinnejšie techniky z NLP pre osobný a profesijný život. Na Slovensku ho osobne vedie Katka.

Lenka bola trénovaná v NLP do najvyššieho stupňa Tadom Jamesom – jedným z prvých učiteľov NLP.
Je jedinou trénerkou NLP v Anglicku, ktorá dosiahla 100% certifikačné skóre ako NLP tréner v ABNLP (American Board of NLP – akreditačná inštitúcia NLP).

Lenka žije v Anglicku so svojím manželom a dvomi deťmi.

Osobne sa tréningu nezúčastňuje, ale garantuje jeho profesionálne vedenie a svetový štandard.

Katka Kovalčíková

Katka Kovalčíková

Spoluautorka a lektorka programu

Trénerka a autorka vzdelávacích programov. Spolu s manželom založili na Slovensku vlastnú tréningovú spoločnosť.

Katka je predovšetkým spájaná s Power Trainingom. Poslaním Power Trainingu je posilniť jeho účastníkov tým, že im umožní uvedomiť si ich skutočný potenciál, objaviť svoju víziu a naučiť sa za ňu bojovať.
Viac o ňom na www.powertraining.sk.

Silnú vášeň má tiež pre rečnenie a vystupovanie na verejnosti. Vytvorila jedinečný tréning s názvom Silný rečník, kde pomáha ľuďom sebavedomo a autenticky prezentovať seba a svoje myšlienky. Viac na www.silnyrecnik.sk
So svojou vtipnou rečou získala v medzinárodnej rečníckej súťaži titul európskeho šampióna 2012.

V rokoch 2010-2011 absolvovala u Lenky tréningy NLP Practitioner, NLP Coaching, Time Line Therapy a kurz hypnózy. Toto vzdelávanie považuje po Power Training-u za najsilnejší míľnik vo svojom osobnom i profesijnom rozvoji.

Tréning Majstrovstvo mysle vedie záživným spôsobom a tak, aby každý pochopil dôležité súvislosti a vedel jednotlivé techniky používať dlhodobo aj sám. Je pre ňu dôležité, aby na tréningoch vznikla atmosféra, kde sa môžete cítiť bezpečne a otvorene, aby ste mohli vytvoriť silnú skupinu, v ktorej bude radosťou učiť sa. Ľudia oceňujú, že tento tréning vedie dynamicky, pútavo a vtipne. Cítia, že jej záleží na každom, kto sa na tréning prihlási.

Katkino nadšenie a zápal pre rast a zmenu je inšpiráciou pre tých, ktorí sa túžia rozvíjať. Je presvedčená, že človek je sám sebe jediným kľúčom a zároveň prekážkou k úspechu, šťastiu a naplneniu. Žije v Bratislave so svojím manželom, biznis partnerom a najlepším priateľom Tonkom Kovalčíkom.

Aká je cena a čo všetko obsahuje?

Ako sme už spomínali, štandardné tréningy NLP Practitioner a NLP Master Practitioner na Slovensku trvajú 10-14 dní a stoja každý viac než 2000 eur.

Pozor - Majstrovstvo vlastnej mysle nie je klasický certifikovaný NLP Practitioner tréning.

Prinášame vám zintenzívnený NLP tréning s názvom Majstrovstvo vlastnej mysle, ktorý trvá štyri intenzívne dni a obsahuje tie najúčinnejšie a najsilnejšie techniky z NLP - a to dokonca z oboch úrovní! A nielen tie – vďaka Majstrovstvu mysle sa naučíte využívať aj techniky Time Line Therapy™.

Na tomto tréningu odkryjeme karty!

Dáme vám presný návod, ako tieto silné nástroje používať. Zároveň budete mať priestor ich aktívne trénovať a používať priamo na kurze.

Cena tohto na Slovensku unikátneho tréningu je 560 EUR.

Táto cena je kompletná a obsahuje:
 • 4 dni aktívneho vzdelávania
 • Kvalitné a bohaté občerstvenie cez prestávky
 • Všetky potrebné pomôcky a materiály
 • A ešte oveľa viac toho, čo sa za peniaze nedá kúpiť

V cene tréningu nie je zahrnuté ubytovanie.

V prípade, že je tento tréning pre vás momentálne finančne náročný, kontaktujte nás, aby ste si s nami dohodli osobitné podmienky platby. Pokiaľ naozaj chcete na sebe pracovať, radi vás podporíme a vyjdeme vám v ústrety.

Veríme a máme dôkazy, že hodnota tohto tréningu ďaleko prekračuje jeho cenu. Sme si tým tak istí, že vám v prípade nespokojnosti vrátime peniaze.

BONUS 40 €

Pri prihlásení na Majstrovstvo vlastnej mysle dostanete zľavu 40 EUR
na Power Training
! Tento bonus môžete využiť vy alebo aj darovať
niekomu zo svojich blízkych.

Power Training je transformačný zážitok! Ľudia ho považujú za zlomový
moment vo svojich životoch. Viac na www.powertraining.sk

Kedy a kde sa bude tréning konať?

Majstrovstvo mysle s NLP sa bude na Slovensku konať len raz ročne.

Termín kurzu: 5.-8.5.2018

Miesto konania: Open Space, Pluhová 25 Bratislava

Kontaktujte nás už teraz, aby ste sa o ňom dozvedeli medzi prvými.

Chcem sa prihlásiť. Ako?

Gratulujeme vám k tomuto rozhodnutiu!

Napíšte nám teraz. Obratom sa s vami spojíme a pošleme vám bližšie informácie, záväznú prihlášku a podrobný postup pre prihlásenie.

Vyplňte všetky polia. Správa musí mať minimálne 10 znakov.

Vyskytla sa neočakávaná chyba, skúste to prosím neskôr.

Formulár bol úspešne odoslaný.

 

Kapacita tréningu je obmedzená, preto sa rozhodnite rýchlo a dobre!

Ak máte ďalšie otázky alebo vám môžeme byť inak nápomocní v rozhodovaní, napíšte nám o tom hneď. Obratom sa s vami spojíme a radi vám vyjdeme v ústrety.

Kontakt

Katka Kovalčíková
0918 539 200
info@powertraining.sk

Môžete ma ihneď kontaktovať v prípade, že sa chcete prihlásiť na Majstrovstvo mysle alebo máte ďalšie otázky

Metafora na záver

Predstavte si, že...

...svet je ako obrovská nádrž plná všetkého možného a vy si z nej môžete vybrať čokoľvek len chcete. Problém je však v tom, že máte k dispozícii len malú misku, do ktorej si môžete nabrať.

Potrebujete si vybrať. Niečo ignorovať, niečo odmietnuť a len malý zlomok obsahu tej veľkej nádrže vložiť do svojej nádobky.

Našťastie máte na to filtre, ktoré urobia tento výber za vás. Niektoré z týchto filtrov vám slúžia, niektoré vás ničia. Vďaka nim však máte čoskoro svoju misku plnú.

Môže sa stať, že v svojej nádobke nájdete taký obsah, ktorý vás teší a prináša vám pozitívne emócie a skúsenosti. Niekedy však nájdete vo svojej miske veci, z ktorých vám je zle. Akoby ste priťahovali neúspech.

Možno ste začali veriť, že obsah vašej malej nádobky ukazuje, aký svet je.

Teraz však viete, že obsah tej malej misky je len výsledkom nejakých filtrov a že keď zmeníte tie, zmení sa všetko.

S úctou k sile vašej mysle,

Lenka Lutonská a Katka Kovalčíková

Tešíme sa na spoločné štyri dni plné rastu, učenia, priateľstva a zmeny.
Copyright © 2016